Niet voor elk kind verloopt de overgang van de basisschool naar de brugklas gemakkelijk. Ouders kunnen zich grote zorgen maken of hun kind het wel gaat redden op de nieuwe school. Wanneer ook de leerkracht van groep 8 deze zorgen deelt, kan een beroep gedaan worden op het landelijke vrijwilligersproject Coach4you van Gilde Nederland. Deze landelijke organisatie stelt coaches beschikbaar aan leerlingen uit risicogroepen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.

Voorlichtingsfilmpjes

Vertrouwenspersonen

Coach4you werkt met onbetaalde vertrouwenspersonen die de leerling begeleiden bij het huiswerk. Ze helpen ook motiveren, zelfstandig te werken en bieden een luisterend oor. De resultaten zijn goed: kinderen en ouders zijn tevreden over de steun die zij krijgen. Kinderen ronden met succes de brugklas af en vergroten hun kansen in het voortgezet onderwijs

De leerkracht van groep 8 meldt de leerling aan bij één van de 19 lokale projecten in Nederland.

Partners

Coach4you wordt financieel ondersteund door verschillende vermogensfondsen. Wilt u meer informatie en/of zelf een project opzetten? neem dan contact op met de voorzitter van de landelijke stuurgroep: Bas de Vree, telefoon: 06 -18 60 55 04. Wilt u informatie over de mogelijkheden om zelf coach te worden? Neem dan direct contact op met het project in uw woonplaats.