Het succes van Coach4you is mede te danken aan de vrijwilligers die als coach en vertrouwenspersoon leerlingen -coachkinderen- begeleiden bij het huiswerk. Het gaat hierbij om kinderen voor wie de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs extra aandacht vraagt. Onze coaches motiveren de kinderen, leren ze zelfstandig te werken en bieden hun een luisterend oor. De resultaten zijn goed: kinderen en ouders zijn tevreden over de steun die zij krijgen. Kinderen ronden met succes het eerste jaar in voortgezet onderwijs af en vergroten zo hun kansen op een succesvol vervolg. 

Taken:

Als coach geef je een coachkind de extra steun en begeleiding die hij of zij thuis niet of onvoldoende krijgt. Het accent van de coaching ligt op het sociaal-emotionele vlak: de omgang met anderen en met de gevoelens, twijfels en onzekerheden van het coachkind. Maar tot de taken behoort zeker ook het bieden van praktische studiebegeleiding: het structureren en plannen van huiswerk. Je ondersteunt het coachkind bij zaken die hij of zij belangrijk vindt, stimuleert sport en bewegen en je betrekt de ouder(s)/verzorger(s) bij het schoolwerk en de school. Desgewenst ga je met ze mee naar ouderavonden.

Uitgangspunten:
  • Omdat we het belangrijk vinden dat een coachkind tijdens een schooljaar niet hoeft te wisselen van coach, verbind je je aan Coach4you voor de totale duur van één coachtraject van maximaal 18 maanden, onvoorziene omstandigheden daargelaten.

  • Wij vinden een goede begeleiding en training van onze coaches belangrijk. Als je begint met coachen neem je deel aan de eendaagse landelijke coachtraining die wij je aanbieden. Deze training is verplicht, net zoals je deelname aan de (intervisie)bijeenkomsten (een maal per zes weken) en thema-avonden (twee keer per jaar). Meer informatie over trainingen.

  • Bij aanvang ontvangen wij graag een Verklaring Omtrent Gedrag van je. Deze aanvraag wordt gestart door de coördinator en verloopt digitaal.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs