Een kind aanmelden

Een kind aanmelden
1. U meldt het kind aan met behulp van een aanmeldformulier (de volgende stap in het menu).
2. Coach4you bevestigt de ontvangst van de aanmelding.
3. Een contactpersoon van Coach4you maakt een afspraak met kind en ouder(s) voor het intakegesprek. Dit is een kennismaking met elkaar. Als ouder(s) en kind inderdaad een coach willen, vullen kind en coach het inschrijfformulier in.
4. De contactpersoon zoekt naar een geschikte coach voor het kind.
5. De contactpersoon stelt de coach voor aan ouder(s) en kind. Zien kind, ouder(s) en coach het zitten met elkaar, dan vullen zij samen het afsprakenformulier in, dat zij alle drie ondertekenen. Zij sluiten een contract met elkaar zodat het kind een succesvolle start in het voortgezet onderwijs kan maken.

Voor kinderen is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs een grote stap. De vrijwilligersorganisatie Coach4you wil kinderen die het nodig hebben steunen zodat zij met succes de brugklas afronden.