School

Ieder kind verdient een goede opstap
Als leerkracht of IB’er weet u precies welke leerlingen gemakkelijk naar de brugklas doorstromen. Maar soms verwacht u dat een leerling extra steun nodig heeft bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. In overleg met de ouders kunt u de leerling dan voordragen bij Coach4you. Na de intake zoekt Coach4you een geschikte coach die het kind wekelijks thuis komt begeleiden.

De leerlingen
Vaak gaat het om leerlingen die meer in huis hebben dan zij door omstandigheden (kunnen) laten zien. Voorbeelden van omstandigheden zijn: een persoonlijke kwetsbaarheid of een gezinssituatie waarbinnen het kind niet de steun kan krijgen die het nodig heeft. Het gaat om kinderen uit alle bevolkingsgroepen op alle schoolniveaus.

Rol van de coach
De coach richt zich op de motivatie, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en schoolprestaties van de leerling. Ook wordt aandacht besteed aan het sociale netwerk en eventuele problemen op school. De coach werkt samen met de ouders en de school.

Leerling voordragen?
Neem contact op met de Coach4you coördinator in uw woonplaats of vul het contactformulier in.