Voor wie is Coach4you bestemd?

Coach4you is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun mogelijkheden in het voortgezet onderwijs voluit te realiseren. Het gaat hierbij om kinderen die de kans lopen het eerste jaar in het voorgezet onderwijs niet goed door te komen. Een instabiele thuissituatie of gedragsproblemen bij het kind kunnen hier de oorzaak van zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld de ouder(s)/verzorger(s) een kind niet altijd de ondersteuning geven die het nodig heeft. Dat kan zijn omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen of omdat ze onbekend zijn met het Nederlandse onderwijssysteem. Ook voor gescheiden ouders kan het lastig zijn om het kind de begeleiding te geven die nodig is.

Het kan ook zijn dat het kind gedragsproblemen heeft, waardoor het onder zijn niveau presteert. Soms zijn kinderen weinig weerbaar, stil, bang of onzeker. Anderen zijn dyslectisch, hoogbegaafd, hyperactief of licht autistisch. Meestal komen deze kinderen niet in aanmerking voor professionele hulpverlening, maar hebben ze wel extra ondersteuning nodig.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs