Sponsoren en partners

Partners

Tot eind 2012 ontving Coach4you subsidies van het Oranje Fonds en het Ministerie van OC&W. Vanaf 2012 is Coach4you voor een deel afhankelijk van donaties ter dekking van de kosten voor deskundigheidsbevordering van de vrijwillige coaches, intervisiebegeleiders en coördinatoren.

Tot 2015 stelde Cap Gemini haar instructieruimte gratis beschikbaar voor het faciliteren van de deskundigheidstrainingen van Coach4you. Sinds 2015 is Achmea in Leusden onze gastheer voor de landelijke coachtrainingen. In het kader van maatschappelijke verantwoord ondernemen bieden zijn hun accommodatie hiervoor aan.
 

Donateurs

Coach4you richt zich op leerlingen die risico lopen op schooluitval bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Door deze leerlingen en hun ouders te ondersteunen door hen te voorzien van een coach beoogt het project de leerling een goede start te geven in het voortgezet onderwijs waardoor schoolverzuim, onderpresteren en schooluitval in het voortgezet onderwijs voorkomen kunnen worden. Wij danken alle donateurs en partners voor hun financiële bijdrage aan Coach4You Nederland zodat wij al ruim 15 jaar onze doelstellingen te kunnen realiseren.

Coach4You Nederland ontvangt jaarlijks van diverse donateurs een donatie om de doelstelling te kunnen realiseren namelijk:

 • Stichting Maduro Kinderfonds
 • Stichting Jeugdfonds Wees & Zegen
 • Stichting Oranje Fonds
 • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
 • Stichting Steunfonds Pro Juventute
 • Stichting Boschuysen
 • Stichting VSB Fonds
 • Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
 • Stichting Janivo
 • Stichting R.C. Maagdenhuis
 • Stichting Zonnige Jeugd
 • Stichting Healla
 • Stichting Corbello
 • MDD Concepts
 • Stichting Dowilvo
 • Stichting Casterenshoeve
 • Stichting A. van Fentener van Vlissingen
 • Stichting Thurkov Fonds
 • Stichting Burgerweeshuis Haarlem
 • Particulieren giften

 

Wilt u ook sponsor of partner worden?

Vindt u Coach4you een waardevol initiatief en wilt u ons helpen meer bekendheid te krijgen? Neem dan contact met ons op via info@coach4you.org.

Liever een eenmalige donatie doen?

Doneren

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs