Geschiedenis

De basis van Coach4you ligt in Amsterdam. Het stadsdeel Westerpark begon in 1997 met een klein mentorproject. Dit idee is overgenomen door Gilde Zeist en met enkele aanpassingen onder de naam Coach4you verder uitgewerkt. Al snel daarna omarmde Gilde Nederland het project van Gilde Zeist en is begonnen met fondsenwerving met als doel er een landelijk project van te maken.

In 2005 besloot het Oranje Fonds het project te omarmen en Coach4you vier jaar te financieren. Dat stelde Gilde Nederland in staat om lokale projectteams te starten en deze te ondersteunen en te begeleiden bij het oprichten van een Coach4you-afdeling in hun eigen gemeente.

Inmiddels heeft Coach4you in meer dan 20 gemeenten een afdeling. Samen met onze coaches leveren wij door de begeleiding van kwetsbare kinderen, een bijdrage aan het voorkomen van schoolverzuim en voortijdige schooluitval. Een probleem waar ook de overheid veel aandacht voor heeft.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs