Uw kind naar de brugklas

Uw kind gaat binnenkort naar de brugklas en krijgt te maken met een ander schoolsysteem, nieuwe leraren en klasgenoten. Ook voor u als ouder is deze overstap een grote verandering.

U maakt zich hierover zorgen:
– U heeft zelf geen ervaring met het Nederlandse onderwijs
– U kunt uw kind niet helpen bij het maken van huiswerk
– U voedt uw kind alleen op
– Uw kind is onzeker over de nieuwe school

Dit zijn een paar voorbeelden. Misschien heeft u nog andere reden voor het zoeken van een steun in de rug voor uw kind. Coach4you werkt met vrijwillige coaches. Deze zijn geen hulpverleners maar vertrouwenspersonen met de levenservaring.  Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.

Wij raden u aan dit te bespreken met de leerkracht van groep 8. De leerkracht kan uw kind aanmelden voor een persoonlijke coach bij Coach4you. Het is natuurlijk wel belangrijk dat zowel de leerling als de ouders op vrijwillige basis deelnemen.
Heeft u nog vragen, vult u dan het vragenformulier in. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.