Hoe werkt het?

De koppeling vindt plaats in de tweede helft van het laatste leerjaar (groep acht) van de basisschool. De eerste maanden van het contact worden gebruikt om elkaar te leren kennen en een basis van vertrouwen op te bouwen.

De coach komt gedurende het eerste leerjaar van het middelbaar onderwijs wekelijks bij de leerling thuis.

–        Tijdens deze bezoeken:
dient er minimaal één van de ouders/verzorgers in huis aanwezig te zijn;
–        heeft de coach aandacht voor de aanpak, de planning, het overhoren van het huiswerk.
–        De coach gaat mee naar de bibliotheek voor informatie of biedt hulp bij het verkrijgen van informatie via internet;
–        worden vragen of problemen die over school spelen besproken en wordt de leerling ondersteund bij het oplossen daarvan;
–        worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over de gang van zaken op school;
–        worden de ouders/verzorgers gestimuleerd om naar ouderavonden te gaan; desgewenst gaat de coach met hen mee;
–        stimuleert de coach deelname aan het sport- en verenigingsleven.
–        Wanneer zowel de leerling als de ouders/verzorgers in staat zijn de goede lijn vast te houden, wordt het contact beëindigd. In principe is dit bij het begin van het tweede leerjaar van de middelbare school.
–        De praktijk leert dat persoonlijke aandacht voor de leerling en het betrekken van de ouders/verzorgers tot goede resultaten leidt.