Uw kind aanmelden

De leerkracht van groep 8 van de basisschool bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor deelname aan het project. Hij of zij bespreekt dat met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) en meldt de leerling aan bij Coach4you ter plaatse.

Hierna vindt een intakegesprek plaats met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Op basis van dit gesprek wordt bepaald of de leerling kan meedoen met het project.

Vervolgens wordt een gesprek tussen de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en een coach tot stand gebracht. Een vrijwillige positieve inzet van álle betrokkenen is een voorwaarde voor deelname. Indien alle betrokken partijen samen verder willen, wordt de koppeling bekrachtigd met het sluiten van een overeenkomst.