Leerlingen en ouders

Je zit in groep 8 van de basisschool en je gaat volgend jaar naar de brugklas.

Dat is een grote stap; een nieuwe school waar je weinig mensen kent, nieuwe docenten, een ander schoolsysteem met nieuwe vakken. Misschien kunnen je ouders je niet helpen bij het huiswerk. Het is niet altijd gemakkelijk om ervoor te zorgen dat je schoolwerk in orde is.

Sommige leerlingen weten niet hoe ze moeten leren of hoe ze al dat huiswerk moeten verdelen. Vind jij dat ook vaak lastig?

En kun jij iemand gebruiken die…

  • je steunt en wegwijs maakt bij de overstap naar het voortgezet onderwijs?
  • je helpt als het op school niet goed gaat?
  • je helpt je huiswerk beter te plannen en te leren?
  • samen met jou zorgt voor een werkplek in huis waar je rustig je huiswerk kunt maken?
  • je ouders helpt bij het contact met ouderavonden, de mentor en de school?

…dan kun je geholpen worden door een coach die elke week bij jou thuis komt om je te helpen met je huiswerk.

Wil je er meer over weten? Praat er eens over met de leerkracht op school, hij of zij kan je verder helpen. Ook kun je bellen met of een e-mailtje (contactformulier) sturen naar Rob Hoekstra, telefoon: 06 51 27 14 17

Wil je je aanmelden bij Coach4you dan kan dat door een email te sturen naar het lokale project bij jou in de buurt. Het adres vind je op deze pagina: Adressen lokale projecten. Er zal dan altijd contact worden opgenomen met je school en met één van je ouders of verzorgers. Zij kunnen zelf contact opnemen met het lokale project van Coach4you.

Voor ouders

Uw kind gaat binnenkort naar de brugklas en krijgt te maken met een ander schoolsysteem, nieuwe leraren en klasgenoten. Ook voor u als ouder is deze overstap een grote verandering.

U maakt zich hierover zorgen:
– U heeft zelf geen ervaring met het Nederlandse onderwijs
– U kunt uw kind niet helpen bij het maken van huiswerk
– U voedt uw kind alleen op
– Uw kind is onzeker over de nieuwe school

Dit zijn een paar voorbeelden. Misschien heeft u nog andere reden voor het zoeken van een steun in de rug voor uw kind. Coach4you werkt met vrijwillige coaches. Deze zijn geen hulpverleners maar vertrouwenspersonen met de levenservaring. Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.

Wij raden u aan dit te bespreken met de leerkracht van groep 8. De leerkracht van groep 8 van de basisschool bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor deelname aan het project. Hij of zij bespreekt dat met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) en meldt de leerling aan bij Coach4you ter plaatse.

Hierna vindt een intakegesprek plaats met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Op basis van dit gesprek wordt bepaald of de leerling kan meedoen met het project.

Vervolgens wordt een gesprek tussen de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en een coach tot stand gebracht. Een vrijwillige positieve inzet van álle betrokkenen is een voorwaarde voor deelname. Indien alle betrokken partijen samen verder willen, wordt de koppeling bekrachtigd met het sluiten van een overeenkomst.

Heeft u nog vragen, vult u dan het (contactformulier) in. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.