Nieuwsbrief Coach4you – oktober 2009

Werkgroep: Coach4you na 2010

Omslag van de uitgave Coachen in de Context van Coach4youHet landelijke projectteam Cach4you heeft recentelijk een werkgroep ‘Coach4you na 2010’ samengesteld, die momenteel onderzoekt hoe de landelijke coördinatie na 2010 gefinancierd kan worden. Vijf projecten zijn hierin vertegenwoordigd. Het leeuwendeel van de 18 Coach4you projecten is ervan overtuigd dat een landelijke punt behouden moet blijven om kennisuitwisseling, trainingen, pr en drukwerk te coördineren. Tot 2010 zullen deze activiteiten waarschijnlijk nog door het Oranje Fonds worden gefinancierd. Om duurzame inbedding te bevorderen is het heel belangrijk dat projecten zo veel mogelijk lokaal structureel gefinancierd gaan worden door gemeente, scholen en/of andere marktpartijen. Van de 18 projecten hebben 13 inmiddels zelf een subsidieaanvraag gedaan of zelfs al toegezegd gekregen.

Coach in Margriet

Coach4you in Margriet‘Ik ben de coach die ik vroeger zelf heb gemist’, vertelt Coach4you coach Frederike Vervelde uit Utrecht in weekblad Margriet nummer 37. Naast haar werk als creatief therapeut, coacht ze sinds deze zomer een Marokkaanse jongen in Utrecht. ‘Ik laat hem spelen met zijn mogelijkheden, zodat hij ontdekt wie hij als mens is’. Zelf stierf haar vader jong en bleek ze dyslectisch. Vanuit haar eigen ervaring wil ze kinderen handvatten geven om met moeilijke situaties om te gaan. Margriet gaf met een uitgebreide reportage aandacht aan het vrijwilligerswerk dat door 4 miljoen vrijwilligers in Nederland gedaan wordt. Volgens het weekblad zijn zij terecht het cement van onze samenleving!

Capgemini traint coaches ook in 2010

Training bij Capgemini Academy in UtrechtIct-dienstverlener Capgemini blijft ook in 2010 coaches opleiden voor het project Coach4you van Gilde Nederland. Capgemini verzorgt de opleiding sinds het begin van 2009. Zij zorgt vooral voor de faciliteiten, zodat de coaches kunnen worden opgeleid. Capgemini heeft een eigen academy waarvan Coach4you gebruikmaakt. ‘Voor ons is het weinig moeite om lokalen te regelen, lessen in te plannen of te zorgen voor leraren. Maar voor de projectorganisatie is dat veel werk’, zegt Yvonne Kampmeier, lid van het managementteam van Capgemini Academy. De waarde van de overeenkomst bedraagt enkele tienduizenden euro’s.

Coach4You Hilversum stopt na herfstvakantie

Geïnspireerd door School’s Cool in Amsterdam startten Renée Busink en Anneke Thijssen in 2006 heel enthousiast met Coach4you Hilversum. Eerst vanuit gilde Hilversum, later vanuit een aparte stichting. Het project groeide snel en kreeg steeds meer belangstelling vanuit scholen, organisaties, ouders en leerlingen in Hilversum. De inbedding is –na aanvankelijke steun- steeds heel moeizaam gebleken. De gemeente vindt dat scholen voor voortgezet onderwijs een zorg zoals Coach4You moeten ‘inkopen’. Financiële steun valt op langere termijn dan ook niet te verwachten. Om de groei (25 koppels) te kunnen garanderen, heeft het team vastgehouden aan hun begroting. Deze werd afgewezen. Een motie van Groen Links afgelopen juni dwong financiële steun af.

Helaas is er bij het projectteam nu onvoldoende vertrouwen om in goede samenwerking met de gemeente, de continuïteit en groei van Coach4you te waarborgen. Na de herfstvakantie  zullen zij de begeleiding van de 15 koppels afronden en stoppen met het project. Aan enthousiasme heeft het hen niet ontbroken. Het besluit leidde tot veel teleurstelling bij ouders, coaches en het projectteam zelf. Gilde Hilversum zal dit najaar onderzoeken of en hoe een doorstart in 2010 binnen haar organisatie gerealiseerd kan worden. Voor vragen kunt u terecht bij coach4you@planet.nl

Actieve coaches hebben meer succes

Omslag van het rapport 'Meer dan een steuntje in de rug'Het aantal coaching- en mentoringprojecten in Nederland neemt toe. Wanneer een koppel niet werkt, kan dat schadelijke gevolgen voor de jonge hebben. Maar wat maakt coaching nu tot een succes? Het instituut Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW), verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen doet i.o.v. het Oranje Fonds hier de komende vier jaar onderzoek naar. Ook Coach4you participeert in deze studie.

Inmiddels heeft Kenniscentrum Movisie al een onderzoek onder 360 koppels afgerond. Op 22 september werd het rapport ‘Meer dan een steuntje in de rug’ aangeboden aan staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Eén van de succesfactoren is het leeftijdverschil. Een groter verschil heeft een groter positief effect op de jongeren. Er is meer levenservaring waar de jongere van kan leren. Mits er natuurlijk wel een ‘klik’ is en de coach het leeftijdverschil kan overbruggen door qua interesses op de jongere aan te sluiten. Verder is vertrouwen winnen een sleutelfactor. Coaches die doegericht en actief te werk gaan door bijvoorbeeld samen een agenda te kopen om te leren omgaan met geld en afspraken maken, hebben succes. Ook blijkt dat iets actiefs ondernemen, zoals samen naar het museum gaan, samen winkelen of fietsen eerder leidt tot goede gesprekken dan op de bank blijven zitten.

Mentoraat op maat

Wethouder Hans MeijerIn Heerhugowaard werd op 22 september door de Alkmaarse wethouder Hans Meijer het startschot gegeven voor het samenwerkingsplatform Mentoraat op Maat. In de regio Noord Kennemerland kun je voor jongerencoaching terecht bij dit nieuwe loket. Op initiatief van het Oranje Fonds zijn een viertal partijen, waaronder Coach4you Alkmaar een samenwerkingsverband aangegaan. Hierdoor kunnen zij gezamenlijk jongeren van 11 tot 23 jaar het juiste steuntje in de rug bieden. www.mentoraatopmaat.nl

Balletje slaan in Ridderkerk!

5 leerlingen en coaches slaan samen een balletje‘Yes, hij gaat d’r in één keer ín’, roept Dilano blij, terwijl hij z’n zonnebril nog eens rechtzet. Vijf leerlingen en hun coaches sloegen eind juni samen een balletje op de Midgetgolfbaan in Ridderkerk. Het uitstapje was georganiseerd om de succesvolle afloop van het coachingtraject te vieren. Projectcoördinatoren Jim Kloos en Johanna Wallach zijn met recht trots op de eerste koppels die sinds de start van het project in Ridderkerk in het najaar van 2007 ‘afzwaaien’. ‘Inmiddels weten ze ons in Ridderkerk wel te vinden’, zegt Kloos. Dit voorjaar zijn er 6 nieuwe leerlingen ingestroomd.