Nieuwsbrief Coach4you – februari 2010

Oranje Fonds financiert vierde en laatste projectjaar

Met de teller op 20 lokale projecten met gemiddeld zo’n 15 koppels heeft Coach4you sinds 2006 nu wel laten zien bestaansrecht te hebben. Het Oranjefonds financiert de ontwikkelingen nog tot het eind van dit jaar. Hierna moeten het landelijk team zelf in de inkomsten voorzien. Dat wil zeggen dat er op landelijk én lokaal nivo actief naar financiers en/of samenwerkingspartners gezocht moet worden. Met de voortzetting van de samenwerking met Capgemini Academy kan voorlopig de onderlinge kennisuitwisseling en training van coaches worden zeker gesteld. Maar het blijft nog even spannend om een landelijk coördinatiepunt gefinancierd te krijgen. Heel positief is het dat 80% van de lokale projecten nu min of meer structureel gefinancierd wordt door de gemeente, dus selfsupporting zijn!

Geslaagde coördinatorenbijeenkomst bij Capgemini

speeddaten-op-de-landelijke-coordinatorenbijeenkomst.jpgOp woensdag 27 januari waren 18 lokale Coach4you teams voor de tweede keer te gast bij Capgemini in Utrecht voor de jaarlijkse landelijke bijeenkomst waarin kennisuitwisseling centraal staat. Kapstok van de dag was een onderzoek naar de succesfactoren van coachingsprojecten. Hieruit kwamen een aantal zaken naar voren zoals selectie van de vrijwilligers, matching van koppels en intervisie. Met deze thema’s gingen alle deelnemers dan ook zelf concreet aan de slag. Gastsprekers Nada de Groot van Movisie en Marco van Aarle van Kenhardt waren bereid hun expertise te delen. Nada ging verder in op de resultaten van het onderzoek terwijl Marco zich richtte op de selectie van coaches. Tussen de workshops door, was er ruimte voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen. Door het hoge praktische gehalte werd de bijscholing als zeer positief ervaren!

Nieuwe coachtrainingen in het voorjaar

coachen-in-coach4you-context.jpgIn samenwerking met Capgemini Academy start eind mei voor de tweede keer de basistraining ‘Coachen in Coach4you context’. Op 25 mei, 1 of 10 juni kunnen beginnende coaches die ‘vanuit de context van hun levenservaring’ al over coachvaardigheden beschikken, werken in deze eendaagse training aan de ‘Coach4You context’: het coachen van een pupil in de eigen huiselijke omgeving. Welke thema’s en problematieken komen zo aan de orde? Hoe ga ik om met culturele verschillen? Hoe werk het puberbrein? De training heeft een hoog kennisdeel- en doe- karakter. Coaches die daarnaast nog graag algemene coachingsvaardigheden willen leren hebben de mogelijkheid om aanvullend op drie data (16 juni, 5 juli of 10 augustus) een eendaagse training te volgen. Daarin wordt dieper ingegaan op gesprekstechnieken, doelen stellen en grenzen bewaken. Voor aanmelding en info: info@coach4you.org

Weer vier nieuwe projecten

Vanaf januari zijn de gilden in Leusden en Utrechtse Heuvelrug begonnen met het werven van scholen en coaches voor Coach4you. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft zelfs het initiatief genomen om hiervoor speciaal een gilde op te richten. Drijvende kracht achter dit initiatief is beleidsmedewerker Cees van den Broek. Hij wilde een Taalcoachproject voor inburgeraars starten en Coach4you kon in de subsidiestroom meelopen. Ook welzijnsorganisaties krijgen belangstelling voor het Coach4you programma. Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis en Vlaardingen staan in de steigers om dit voorjaar nog te starten. Verwacht wordt dat alle nieuwe projecten met z’n 10 koppels willen beginnen.

Minder voortijdige schoolverlaters

Het aantal leerlingen dat voortijdig stopt met school, is vorig seizoen gedaald. In totaal hielden 42.600 scholieren ermee op zonder een diploma te hebben gehaald. Dat zijn er ruim 4000 minder dan het jaar ervoor. Het kabinet wil dat in 2012 het aantal ‘drop-outs’ is gehalveerd van 71.000 tot 35.000. Ook in de grote steden daalde het aantal voortijdige schoolverlaters. Uit de cijfers blijkt verder dat de daling van het aantal uitvallers onder allochtone leerlingen groter was dan onder autochtone leerlingen. Meer info.

Bron. ANP

Coach4you Zutphen breidt uit

Bijna twee jaar bestaat het project Coach4you in Zutphen. In maart 2010 komt een nieuwe lichting leerlingen van groep acht in beeld. Daarom is uitbreiding van het aantal vrijwilligers gewenst. De ervaringen met het project zijn zeer stimulerend, vertelt initiatiefnemer Gerard Harink. Om z’n woorden kracht bij te zetten, toont hij een brief van Miranda Hodge, docent van het Stedelijk Daltoncollege. “Ik heb vorig jaar met twee van uw coaches mogen werken en ik ben laaiend enthousiast. Beide jongens zouden het niet gered hebben zonder hun coach. Ik hoop dan ook dat u tot in lengte van dagen doorgaat met dit project.” Aan Harink zal het niet liggen. Hij begon in 2008 met 10 coaches, in 2009 werden dat er 22 en in 2010 streeft hij naar een uitbreiding met nog eens tien coaches. Meer info.

Bron De Stentor

De Nederlandse samenleving verwaarloost de jeugd

De Nederlandse samenleving verwaarloost de jeugd en daarmee de toekomst. Dat is de conclusie van onderzoekers Frits Spangenberg en Martijn Lampert van onderzoeksbureau Motivaction. Ze baseren zich op jarenlang waardenonderzoek onder 22 duizend Nederlanders. De jongste generatie leeft intens en is gefascineerd door uiterlijk en status. Ze treedt de toekomst met vertrouwen tegemoet en staan positief in het leven. Maar daarnaast zijn de schadelijke gevolgen van een collectieve onverantwoordelijkheid onder jongeren zichtbaar: obesitas, alcoholmisbruik, schooluitval, schulden en publieke agressie. Een leger hulpverleners krijgt deze problemen maar niet onder controle. De onderzoekers constateren een tweedeling onder de jeugd. Iets meer dan 41 procent is niet voldoende zelfredzaam en onafhankelijk, tegen een ongeveer even grote groep die dat wel is. Vooral laagopgeleide jongeren zijn kwetsbaar. De onderzoekers vinden dat ouders de regie weer in handen moeten nemen. Scholen moeten stellen waar ze voor staan en wat ze verwachten van leerlingen en ouders. Lees meer in het boek: De Grenzeloze generatie. Meer info.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep