Nieuwsbrief Coach4you – april 2009

Capgemini traint vrijwilligers Coach4you

Capgemini traint vanaf 1 april 150 Coach4you vrijwilligers zodat deze gemakkelijker en met nog meer plezier kunnen werken. Via haar Academy en Design Centers stelt het bedrijf, in het licht van maatschappelijk betrokken ondernemen, kennis, kunde en faciliteiten ter beschikking in de vorm van coachtrainingen en een speciale workshop voor lokale projectteams.

capgemini-1-april-3.jpgOp 1 april kwamen 40 teamleden van 14 bestaande en 2 nog op te starten projecten bij elkaar in één van de mooie Design Centers van Capgemini in Utrecht. Doelstelling was om elkaar te inspireren door kennisdeling om de lokale projecten nog verder te ontwikkelen. Het was prachtig om te zien hoeveel tijd en passie deze vrijwilligers in hun projecten investeren waarin het belang van het kind zo centraal staat! De ervaring die binnen de verschillende projectteams zit is enorm. Via diverse opdrachten is er intensief met elkaar gewerkt en zijn veel praktische tips en ideeën uitgewisseld.

Na afloop voelden de deelnemers zich nog meer bezield en betrokken bij Coach4you. Dit vormt een goede basis voor een nog te ontwikkelen digitaal platform/forum waarin gemakkelijk kennis en documenten met elkaar kunnen worden uitgewisseld.

Coachen in Coach4you Context

training.JPGVanaf 15 april worden in 5 sessies van 5 dagdelen ongeveer 100 vrijwillige coaches getraind in ‘Coachen in Coach4you context’. De training is door Capgemini Academy in samenwerking met een zestal ervaren coaches en projectcoördinatoren van Coach4you ontwikkeld. Beginnende coaches die ‘vanuit de context van hun levenservaring’ al over coachvaardigheden beschikken, werken in deze training aan de ‘Coach4You context’: het coachen van een pupil in de eigen huiselijke omgeving. Welke kenmerken kent deze vorm van coaching? Welke thema’s en problematieken komen zo aan de orde? Wat is de rol van de coach hierin en hoe staat deze hier tegenover? De training heeft een hoog kennisdeel- en doe- karakter. Naast een trainer van Capgemini Academy is er ook een ervaringsdeskundige coach van Coach4You aanwezig.

Kinderen en coaches koken multiculti

kinderen-koken-in-groningen.jpgTwintig kinderen en hun coaches roerden woensdag 25 februari in de pannen van restaurant House of Spice in Groningen. Ze volgden er een korte workshop tapas maken. Het uitstapje kon door Coach4You in Groningen georganiseerd worden vanwege een geldprijs. De provincie Groningen selecteerde Coach4You in oktober vorig jaar uit 120 gegadigden voor de provinciale vrijwilligersprijs omdat ze zo goed voor haar vrijwilligers is. Daar is het projectteam erg trots op. Ze doen aan intervisie en er zijn regelmatig plenaire thema-avonden.

Foto: Jan Willem van Vliet, Dagblad van het Noorden

Bliksemstart Coach4you in De Ronde Venen

In januari is André de Graaf via zijn werkkring bij Capgemini attent gemaakt op Coach4you. Hij werd geraakt door de inzet en passie van zoveel vrijwilligers die voortijdig schoolverlaten willen tegengaan. Daarop besloot hij niet alleen zakelijk, via het faciliteren van coachtrainingen, maar ook privé Coach4you te ondersteunen. Samen met zijn vrouw wil hij nu zelf leerlingen gaan coachen. Tot zijn teleurstelling bleek dat er in zijn gemeente De Ronde Venen geen gilde was. Via een oproep in de lokale krant peilde hij het draagvlak voor een oprichting om op die manier een basis te leggen voor Coach4you. Dit leverde een zestal enthousiaste reacties op waarmee een voorlopig steigerteam is gevormd. Gemeente en basisscholen werden gepolst en de positieve reacties leiden nu naar de organisatie van een ‘kick-off’ op 11 mei waarvoor gemeente, scholen en vrijwilligers worden uitgenodigd.

Coach4you doet mee met onderzoek naar effecten van mentoring

In de laatste jaren worden steeds meer jongeren gekoppeld aan een coach of mentor die de jongere helpt, ondersteunt en een duwtje in de rug geeft naar een succesvolle toekomst. Veel mentorprojecten die in het verleden uitgevoerd zijn, zijn erg enthousiast over deze vorm van begeleiding. Maar het is nog niet helemaal duidelijk wát precies bepaalt waarom het hebben van een coach/mentor zo succesvol is. Daarom doet het Instituut van Integratie en Sociale Weerbaarheid, onderdeel van de Rijksuniversiteit in Groningen, in opdracht van het Oranje Fonds een onderzoek om hier een duidelijker beeld van te krijgen. Meer dan 25 mentorprojecten doen inmiddels aan dit vierjarige onderzoek mee. Dat maakt het meteen het grootste en meest uitgebreide onderzoek naar dit onderwerp.

Ook Coach4you heeft besloten om mee te doen. Financiers zoals de landelijke en locale overheid vragen steeds vaker naar projectresultaten. Door mee te doen kunnen wij deze inzichtelijk maken en nog belangrijker, lering trekken uit de kritische succes- en faalfactoren zodat het programma van Coach4you in de toekomst nog verder verbeterd kan worden.

Coach4You Hilversum en pubergedrag

pubergedrag.JPGOp 26 februari organiseerde C4Y Hilversum een avond over pubergedrag. Ruben Hengeveld van VERSA vertelde over de ouder-cursus “Beter omgaan met pubers” die de GGD aanbiedt. In 6 bijeenkomsten krijgen opvoeders van pubers van 12 tot en met 18 jaar meer inzicht in het thema. Het onderwerp gaf natuurlijk veel aanleiding tot discussie: ervaringen van coaches met hun eigen pubers maar vooral ook in relatie tot de gezinnen waar zij als coach komen. Er blijken ook de nodige raakvlakken tussen wat coaches doen en meemaken bij hun leerlingen en hun ouders en waar het in de cursus van de GGD over gaat.

Literatuur:
‘Ik heb ook wat te vertellen, communiceren met pubers en adolescenten’, Martine Delfos.
‘Het puberende brein’ van Eveline Crone. �
‘Puberhoofd’ van Dick Swaab – artikel NRC 15 nov. 2008