Over Coach4you

Coach4you is een landelijk vrijwilligersproject van Gilde Nederland. Onze persoonlijke coaches helpen leerlingen in het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs. Coach4you werkt met vrijwillige coaches. Dit zijn geen hulpverleners of professionals, maar mensen met veel levenservaring. Zij krijgen bij Coach4you een deskundige opleiding. Zij zijn de persoonlijke coach en vertrouwenspersoon voor uw kind én u!
Coach4you kan niet altijd helpen. Heeft uw kind bijvoorbeeld een ernstige vorm van autisme, ADHD of een verstandelijke beperking? Overleg dan met de basisschool welke organisatie u het beste kan helpen.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs