Aanmeldprocedure


1. Gesprek op school

Als leerkracht van groep acht of IB’er van een basisschool kent u de kinderen als geen ander. U adviseert de kinderen en hun ouders over het vervolgonderwijs. Daarbij kunt u ook een goede inschatting maken wanneer een kind het lastig kan krijgen op een nieuwe school. De leerling heeft mogelijk extra steun nodig. Bijvoorbeeld als het kind:

  • Een beperkte ouderlijke begeleiding heeft, bijvoorbeeld door scheiding of overlijden van één van de ouders.
  • Leerproblemen heeft en het lastig vindt zijn huiswerk te plannen.
  • Niet goed voor zichzelf op kan komen.
  • Ouders heeft die het Nederlands niet goed machtig zijn of die niet goed bekend zijn met het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Ouders heeft die het kind niet kunnen helpen bij het maken en leren van huiswerk.

2. Vervolg aanmelding: gesprek met coördinatoren

Ouders/verzorgers geven schriftelijk toestemming om informatie uit te wisselen binnen de kring van belanghebbenden. Twee coördinatoren van Coach4you komen naar de basisschool van uw kind. Zij hebben hier een intakegesprek met de leerkracht van uw kind en/of de IB-er van de school. Daarna komen de coördinatoren bij u op bezoek voor een gesprek. Terwijl een coördinator met u, als ouder(s)/verzorger(s) een intakegesprek heeft, voert de andere coördinator dat intakegesprek met uw kind. Op basis van alle informatie uit de drie gesprekken (school, ouder(s)/verzorger(s) en kind) bepalen de twee coördinatoren het totaalbeeld en de inhoud van de ondersteuning. Ze stellen vervolgens een profielschets op en sturen die anoniem naar de beoogd coach. Ze beoordelen dan ook van welke coach de expertise het beste aansluit op de hulpvraag van het kind.

 
3. Vervolg aanmelding: gesprek met coach

Wanneer de coach aangeeft mogelijkheden te zien voor een passende ondersteuning, maakt een coördinator een afspraak met u voor een matchingsgesprek. Bij dit gesprek zijn u en uw kind, de coach en de coördinator aanwezig. Het is een verkennend en oriënterend gesprek. Aan het einde van het gesprek beantwoorden zowel uw kind als de coach de vraag of ze willen starten met het coachtraject. Ter bevestiging wordt een overeenkomst ondertekend. Dit gebeurt in de tweede helft van het laatste leerjaar (groep acht) van de basisschool. De eerste maanden leren de coach en de leerling elkaar beter kennen en bouwen ze een vertrouwensbasis op.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs