Direct naar:

Uw kind naar het voortgezet onderwijs

Voor uw kind en voor u een grote verandering. Een nieuwe school, met een andere manier van lesgeven. Met nieuwe docenten, nieuwe klasgenoten en andere schooltijden. Misschien ook wat verder van huis af dan de basisschool. Spannend voor uw kind, maar zeker ook voor u. U maakt zich mogelijk zorgen, bijvoorbeeld omdat:

 • U uw kind alleen opvoedt.
 • U hulp kunt gebruiken in het contact met de mentor, de school en bij ouderavonden.
 • Uw kind zich onzeker voelt over de nieuwe school.
 • U denkt dat u uw kind niet kunt helpen bij de vragen die het heeft.
 • U denkt dat iemand van buiten uw gezin uw kind beter kan begeleiden.
 • U zelf geen ervaring heeft met het Nederlandse onderwijs, omdat u in een ander land onderwijs hebt gehad.
 • Uw Nederlands niet zo goed is. Hierdoor is het voor u moeilijker om uw kind te helpen bij het maken van huiswerk.

Er kunnen ook andere redenen zijn, waarom u denkt dat het goed is dat uw kind extra begeleiding krijgt in het voortgezet onderwijs. Dan kan een coach van Coach4you u en uw kind misschien helpen.

Ervaringen

Wat leerlingen en ouders zeggen over Coach4you

Voor onze dochter was dit een zeer welkome aanvulling op haar schooljaar. Coach Janneke was een luisterend oor en heeft haar veel meer zelfvertrouwen gegeven
van Breukelen
Fijn dat jullie voor mijn zoon hebben klaar gestaan!!!
Karel

Over Coach4you

Coach4you is een landelijk vrijwilligersproject van Gilde Nederland. Onze persoonlijke coaches helpen leerlingen in het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs. Coach4you werkt met vrijwillige coaches. Dit zijn geen hulpverleners of professionals, maar mensen met veel levenservaring. Zij krijgen bij Coach4you een deskundige opleiding. Zij zijn de persoonlijke coach en vertrouwenspersoon voor uw kind én u!
Coach4you kan niet altijd helpen. Heeft uw kind bijvoorbeeld een ernstige vorm van autisme, ADHD of een verstandelijke beperking? Overleg dan met de basisschool welke organisatie u het beste kan helpen.

Aanmeldprocedure


1. Gesprek op school

Als leerkracht van groep acht of IB’er van een basisschool kent u de kinderen als geen ander. U adviseert de kinderen en hun ouders over het vervolgonderwijs. Daarbij kunt u ook een goede inschatting maken wanneer een kind het lastig kan krijgen op een nieuwe school. De leerling heeft mogelijk extra steun nodig. Bijvoorbeeld als het kind:

 • Een beperkte ouderlijke begeleiding heeft, bijvoorbeeld door scheiding of overlijden van één van de ouders.
 • Leerproblemen heeft en het lastig vindt zijn huiswerk te plannen.
 • Niet goed voor zichzelf op kan komen.
 • Ouders heeft die het Nederlands niet goed machtig zijn of die niet goed bekend zijn met het Nederlandse onderwijssysteem.
 • Ouders heeft die het kind niet kunnen helpen bij het maken en leren van huiswerk.

2. Vervolg aanmelding: gesprek met coördinatoren

Ouders/verzorgers geven schriftelijk toestemming om informatie uit te wisselen binnen de kring van belanghebbenden. Twee coördinatoren van Coach4you komen naar de basisschool van uw kind. Zij hebben hier een intakegesprek met de leerkracht van uw kind en/of de IB-er van de school. Daarna komen de coördinatoren bij u op bezoek voor een gesprek. Terwijl een coördinator met u, als ouder(s)/verzorger(s) een intakegesprek heeft, voert de andere coördinator dat intakegesprek met uw kind. Op basis van alle informatie uit de drie gesprekken (school, ouder(s)/verzorger(s) en kind) bepalen de twee coördinatoren het totaalbeeld en de inhoud van de ondersteuning. Ze stellen vervolgens een profielschets op en sturen die anoniem naar de beoogd coach. Ze beoordelen dan ook van welke coach de expertise het beste aansluit op de hulpvraag van het kind.

 
3. Vervolg aanmelding: gesprek met coach

Wanneer de coach aangeeft mogelijkheden te zien voor een passende ondersteuning, maakt een coördinator een afspraak met u voor een matchingsgesprek. Bij dit gesprek zijn u en uw kind, de coach en de coördinator aanwezig. Het is een verkennend en oriënterend gesprek. Aan het einde van het gesprek beantwoorden zowel uw kind als de coach de vraag of ze willen starten met het coachtraject. Ter bevestiging wordt een overeenkomst ondertekend. Dit gebeurt in de tweede helft van het laatste leerjaar (groep acht) van de basisschool. De eerste maanden leren de coach en de leerling elkaar beter kennen en bouwen ze een vertrouwensbasis op.

Werkwijze coaching

Tijdens het eerste jaar van het voortgezet onderwijs komt de coach wekelijks bij uw kind thuis op bezoek. Het is de bedoeling dat er op deze momenten ook altijd een ouder of verzorger thuis is. Hij of zij is niet aanwezig bij het gesprek tussen de coach en het coachkind.

Tijdens de bezoeken:

 • Bespreekt de coach met het coachkind de aanpak en de planning van het huiswerk.
 • Overhoort de coach het coachkind over het huiswerk.
 • Helpt de coach het coachkind met vragen over school en bespreekt met hem of haar eventuele problemen en mogelijke oplossingen.
 • Gaat de coach met het coachkind naar de bibliotheek om te helpen bij het vinden van informatie.
 • Vertelt de coach meer over het zoeken en vinden van informatie op internet.
 • Stimuleert de coach uw kind om te sporten of een andere vrijetijdsbesteding te zoeken en lid te worden van een sportclub of vereniging.
 • Informeert de coach u over de gang van zaken op school.
 • Stimuleert de coach u om naar ouderavonden te gaan. Als u dit wenst gaat de coach met u mee.
 • Heeft de coach veel aandacht voor het sociaal welbevinden.

Als tijdens het schooljaar blijkt dat zowel het coachkind als de ouder(s)/verzorger(s) hun weg hebben gevonden in het voortgezet onderwijs, wordt het contract beëindigd. Meestal is dit bij het begin van het tweede schooljaar van het voortgezet onderwijs. Onze ervaring leert dat de persoonlijke aandacht van de coach bij het coachkind en het betrekken van de ouder(s)/verzorger(s) bij de opleiding van het kind, tot goede resultaten leidt. De meeste kinderen zijn in staat om vanaf het tweede schooljaar zelf de draad op te pakken.

Meer weten?

Heeft u vragen over Coach4you? Wilt u meer weten over onze werkwijze? Vul dan dit contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Op de pagina afdelingen ziet u de regio’s en lokale websites waar Coach4you actief is.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs