Rol van de coach

De coach richt zich op de motivatie, het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de schoolprestaties van het coachkind. De coach begeleidt het kind gedurende maximaal anderhalf jaar. Eén maal per week bezoekt de coach het kind thuis en stimuleert het maken van huiswerk. De coach geeft het coachkind tips over het maken van huiswerk, het vinden van informatie en bespreekt met hem of haar de gang van zaken op school. Eventueel brengen ze ook samen een bezoek aan de bibliotheek of maken ze een leuk en ontspannen uitje. Verder stimuleert de coach het kind om te sporten of een andere vrijetijdsbesteding te zoeken. De coach informeert de ouder(s)/verzorger(s) over de gang van zaken op school en het Nederlandse onderwijssysteem. Waar nodig stimuleert de coach de ouder(s)/verzorger(s) om naar ouderavonden te gaan. Indien gewenst gaat de coach met hen mee. Coach4you kan niet altijd helpen. Heeft het kind bijvoorbeeld een ernstige vorm van autisme, ADHD of een verstandelijke beperking, dan adviseren wij hulp te vragen bij hierin gespecialiseerde organisaties.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs