Over kinderen

Niet voor alle kinderen verloopt de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs even makkelijk. Ze moeten wennen aan een nieuwe omgeving, een andere manier van les krijgen en nieuwe docenten en klasgenoten. Voor sommige kinderen is dit best spannend. Vaak gaat het om leerlingen die meer in huis hebben dan zij door omstandigheden (kunnen) laten zien. Bijvoorbeeld als ze thuis niet de begeleiding kunnen krijgen die gewenst is. Of omdat ze minder goed zijn in plannen of niet zo goed weten hoe ze moeten leren. Zaken waarbij ze hulp kunnen gebruiken van iemand die:

  • Ze steunt en wegwijs maakt bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
  • Ze helpt als het op school niet goed gaat.
  • Ze helpt hoe ze huiswerk plannen en hoe ze het beste kunnen leren.
  • Samen met de leerling kijkt naar een werkplek in huis waar rustig het huiswerk gemaakt en geleerd kan worden.
  • De ouder(s)/verzorger(s) helpt bij het contact met de mentor, de school, het bezoek aan ouderavonden.

Het gaat hierbij om kinderen uit alle bevolkingsgroepen en op alle schoolniveaus.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs