Leerkrachten

Als leerkracht van groep acht of IB’er van een basisschool kent u de kinderen als geen ander. U adviseert de kinderen en hun ouders over het vervolgonderwijs. Daarbij kunt u ook een goede inschatting maken wanneer een kind het lastig kan krijgen op een nieuwe school. De leerling heeft mogelijk extra steun nodig. Bijvoorbeeld als het kind:

  • Een beperkte ouderlijke begeleiding heeft, bijvoorbeeld door scheiding of overlijden van één van de ouders.
  • Leerproblemen heeft en het lastig vindt zijn huiswerk te plannen.
  • Niet goed voor zichzelf op kan komen.
  • Ouders heeft die het Nederlands niet goed machtig zijn of die niet goed bekend zijn met het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Ouders heeft die het kind niet kunnen helpen bij het maken en leren van huiswerk.
Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs