Een kind aanmelden

Na overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind, kunt u een kind aanmelden voor begeleiding door een coach van Coach4you.

  1. Voor aanmelding neemt u contact op met de lokale Coach4you afdeling. Zij sturen u de aanmeldformulieren toe. De ingevulde aanmeldformulieren stuurt u vervolgens terug naar de lokale Coach4you afdeling. Bent u niet bekend met de lokale Coach4you afdeling stuur dan een aanvraag in via de link afdelingen.
  2. U ontvangt van Coach4you een bevestiging van de aanmelding.
  3. De lokale coördinator van Coach4you maakt met u een afspraak voor een intakegesprek.
  4. Ook met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind maakt de coördinator een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij zijn twee coördinatoren aanwezig.
  5. Op basis van alle informatie uit de drie gesprekken (school, ouder(s)/verzorger(s) en kind) bepalen de twee coördinatoren het totaalbeeld en de inhoud van de ondersteuning.
  6. De coördinatoren stellen een profielschets van het kind op. Deze wordt geanonimiseerd naar de beoogd coach gestuurd.
  7. Als de coach aangeeft mogelijkheden te zien voor een passende ondersteuning, maakt een coördinator een afspraak voor een matchingsgesprek. Bij dit gesprek zijn de ouder(s)/verzorger(s), het kind, de coach en de coördinator aanwezig. Het is een verkennend en oriënterend gesprek. Aan het einde van het gesprek beantwoorden zowel het kind als de coach de vraag of ze willen starten met het coachtraject. Ter bevestiging wordt een overeenkomst opgesteld.  Die wordt door alle partijen ondertekend. Zo sluiten zij een contract met elkaar met als doel het kind een succesvolle start in het voortgezet onderwijs te laten maken.
Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs