Coach4you

Als u in uw groep kinderen heeft waarop het bovenstaande van toepassing is en waarover u zich zorgen maakt, kunt u in overleg met de ouders contact opnemen met de coördinator van een lokale afdeling van Coach4you. Dit is een landelijk vrijwilligersproject van Stichting Gilde Nederland. Onze persoonlijke coaches helpen leerlingen in het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs. Denk daarbij aan leerlingen die het in groep 8 nog redelijk doen, maar door omstandigheden zoals hierboven omschreven het risico lopen onder hun niveau te presteren of, in het ergste geval, het onderwijs zelfs verlaten. Deze kinderen kunt u voordragen bij de lokale Coach4you afdeling voor een coach. Na intakegesprekken met zowel de ouder(s)/verzorger(s), het kind en u, zoekt Coach4you een geschikte coach.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs