Nuttige adressen

Algemeen Maatschappelijk werk (AMW)
Een eerstelijns organisatie waar mensen vanaf 18 jaar in aanmerking komen voor psychosociale en materiële hulp. De hulp is gratis de aanmelding gaat telefonisch en een verwijzing is niet nodig. In elke gemeente is het AMW aanwezig meestal is er een spreekuur.

Bureau Jeugdzorg (BJZ)
Een organisatie voor jeugdhulpverlening voor kinderen tot 18 jaar. De hulp is gratis en aanmelding gaat telefonisch. In elke gemeente is BJZ aanwezig.

Veilig Thuis
Kindermishandeling, ouderemishandeling en huiswelijk geweld. Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Oj je een vermoeden hebt of het zeker weet. Je zorg delen is een belangrijke stap.  Wil je advies of hulp? bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Kindertelefoon
Een telefoonnummer waar kinderen van 8 tot 18 jaar naartoe kunnen bellen wanneer zij problemen hebben. Hier werken geschoolde vrijwilligers die het kind verder kunnen helpen. Het telefoonnummer is 0800-0432 van 11.00-21.00.