Leerlingen met een specifieke hulpvraag

Door: Pyt Nauta en Marinus Giesing

Binnen het onderwijs nemen de hulpvragen van leerlingen in aantal en complexiteit toe. Er wordt dus een steeds sterker beroep gedaan op de deskundigheid van en begeleiding door leerkrachten en anderen die zich bezig houden met de leerlingzorg. Het is vaak lastig om te beoordelen wat je met de hulpvraag van de leerling kan en moet doen. Dit boekje wil daarbij een hulp zijn. In 26 overzichtelijke hoofdstukken worden de meest voorkomende specifieke hulpvragen van leerlingen kort en helder beschreven en tevens van praktische handelingsadviezen voorzien. 

Zorgboekje Friese docenten wordt bestseller

Uitgeverij Nauta en Giesing 
ISBN 10 9081046012
ISBN 13 9789081046015

Sociaal onhandig
Opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD

Alleen met mijn wereld.
Hoe leerde ik leven met autisme.

Handelingsgericht werken
Samen met leraar, ouders en kind aan de slag.

Zit stil!
Opvoeden van overbeweeglijke kinderen.

Faalangst
Naar meer zelfvertrouwen en assertiviteit.

Oudergids autisme
Praktische handleiding sociale vaardigheden.

Bodemloos bestaan
Problemen met adoptiekinderen.