Brugger krijgt schoolcoach

Bron: Algemeen Dagblad 30 – 01 – 2009

UTRECHT – Kinderen uit groep 8 en brugklassers die op school buiten de boot dreigen te vallen, kunnen vanaf 1 februari een gratis coach krijgen. Welzijnsinstelling Cumulus organiseert dit via Coach4you.

Dit programma is sinds twee jaar actief in vijftien steden en beoogt schooluitval tegen te gaan. Het Oranje Fonds ondersteunt het programma met 75.000 euro.

Voor sommige kinderen is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te ingrijpend, met schooluitval tot gevolg. Vrijwillige coaches gaan kinderen uit groep 8 en brugklassers anderhalf jaar intensief begeleiden. Deze persoonlijke begeleiding leidt tot betere schoolprestaties, meer zelfvertrouwen en minder schooluitval. Het project wordt voor het derde jaar financieel gesteund door het Oranje Fonds.

Het Coach4you-projectteam koppelt samen met de leerkracht een vrijwillige coach aan een leerling en de ouders. De coach begeleidt gedurende anderhalf jaar -vanaf eind groep 8 tot halverwege het tweede jaar in het voortgezet onderwijs- wekelijks deze leerling.

In Overvecht verwachten de directeuren Caroline Verhoeff en Margreet Westendorp van de OBS Overvecht enkele tientallen leerlingen aan te leveren. Het projectteam zoekt nu vrijwilligers die deze kinderen willen coachen.

Voor belangstellenden vindt er een informatieavond plaats op donderdag 12 februari van 19.30 tot 21.00 uur in het Buurtcentrum De Leeuw, Sam. van Houtenstraat 1 in Tuinwijk.

www.coach4you.org