Wie zijn wij?

Coach4you is een landelijk project van Gilde Nederland dat nu op 20 plaatsen in Nederland draait. Coördinatieteams van drie of vier vrijwilligers organiseren lokaal de dagelijkse zaken.

Binnen Gilde Nederland is een Stichting Coach4you Gilde Nederland opgericht om financieringsstromen niet te mengen met die van Gilde Nederland. De stichting Coach4you beheert fondsen en vermogen op een zodanig adequate wijze dat het maximale rendement kan worden behaald opdat nog meer geïnvesteerd kan worden in de uitvoering van onze doelstelling.

Stichting Coach4you is een organisatie die geheel draait op subsidies. Daarnaast ondersteunt het bedrijfsleven de doelstelling van Coach4you door trainingsfaciliteiten ter beschikking te stellen. Jaarlijks worden circa 165 vrijwilligers (coaches en coördinatoren) getraind om de gezinnen van kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, nog beter te ondersteunen.

Het stichtingsbestuur van Coach4you bestaat uit vier leden. Drie afgevaardigden vormen samen de stuurgroep die samen met twee trainers de lokale projecten ondersteunen.

 

Bas de Vree

‘De Coach4you formule is geweldig! Voor vrijwilliger én pupil. Ik zette mij vooral in om het aantal koppels te laten groeien. Om op veel meer plekken de kinderen dat steuntje in de rug te kunnen laten geven.’

Jan Damen, secretaris.

‘Handelingsgericht werken op de basisschool brengt in kaart wat de sterke en minder sterke kanten zijn van een kind. Ondersteuning bij de onderwijsbehoeften door een persoonlijke coach kan erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind.’

 

Rob Hoekstra, penningmeester.

‘Coach4you is een prachtig project. Omdat in dit land alle brugklassers verder moeten, kan het aantal deelnemende gilden niet groot genoeg zijn. Graag zet ik mij dan ook in om dit project verder te brengen.’

Gusta Semmelink,
diversiteitstrainer.

‘Opgroeiend in verschillende landen heb ik ten diepste ervaren hoe ingewikkeld communicatie kan zijn en hoe simpel oprecht contact soms tot stand komt. Wat is er mooier dan elkaar werkelijk te vinden in een gesprek, of zelfs zonder woorden?’

 

Jan-Willem Lafleur,
trainer.

‘Persoonlijk groeien en ontwikkelen gaat gemakkelijker als je elkaar helpt’