Voor wie is Coach4you?

Coach4you is bedoeld voor leerlingen die door een aantal risicofactoren extra ondersteuning nodig hebben om hun mogelijkheden in het voortgezet onderwijs voluit te realiseren. Deze risicofactoren kunnen zowel in de omgeving van het kind liggen als in het kind zelf.

Zo kunnen bijvoorbeeld de ouders het kind niet altijd de ondersteuning geven die ze zouden willen omdat ze onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en/of het onderwijssysteem niet kennen. Het kan zijn dat het kind onder zijn niveau presteert of gedragsproblemen heeft. Het kind kan weinig weerbaar zijn, erg stil, bang of onzeker; dyslectisch, hoogbegaafd, hyperactief of licht autistisch e.d.

Doorgaans vallen deze kinderen buiten de professionele hulpverlening, maar zij hebben wel extra ondersteuning nodig.