Ontstaan en groei

Coach4you is een preventief mentorproject in het kader van voortijdig schoolverlaten. Er verlaten nog steeds te veel jongeren de school zonder een startkwalificatie. Ondanks een lichte daling in 2007 is het probleem nog steeds actueel en blijft het een aandachtspunt van het kabinet.

Gilde Nederland streeft ernaar om projecten met een dergelijk maatschappelijk belang onder de gilden te verspreiden vanwege de aantrekkende werking van jongere ouderen. Hiermee tracht Gilde Nederland hun bestand te vergroten, te verjongen en te diversificeren.

Een soortgelijk project is tien jaar geleden in Amsterdam door het stadsdeel Westerpark onder de naam ‘School’s cool  gestart. Gilde Zeist heeft dit voorbeeld als eerste gevolgd, aangepast aan eigen bevindingen en het project een andere naam gegeven, namelijk ‘Coach4you’, waarna Gilde Nederland het initiatief heeft genomen financiën te vinden voor een landelijke verspreiding ervan.

Daarop heeft het Oranje Fonds zich in 2005 bereid verklaard het project Coach4you voor 4 jaar te financieren. Dit bood Gilde Nederland de mogelijkheid de lokale projectteams te ondersteunen en begeleiden bij de realisatie van Coach4you.

Het stichtingsbestuur van Coach4you bestaat uit vier leden. Drie afgevaardigden vormen samen de stuurgroep die samen met twee trainers de lokale projecten ondersteunen.
Vrijwilligers zijn de spil van de organisatie. Begin 2018 waren dat er ruim 300.