Landelijke ondersteuning

Als projectcoördinator van Coach4you staat u er niet alleen voor.
U krijgt ondersteuning van het projectteam van Gilde Nederland. Deze ondersteuning bestaat uit de hierna volgende punten.

Iemand van het projectteam, doorgaans de landelijk projectleider Coach4you:
– begeleidt u bij het overzien en in kaart brengen van de activiteiten die u voorafgaand aan de start van Coach4you moet verrichten;
– is desgewenst aanwezig bij uw overleg met de gemeente en/of andere instanties die een belangrijke rol spelen bij het realiseren van het project; verzorgt een landelijke terugkomdag om met andere projectcoördinatoren ervaringen uit te wisselen;
-verzorgt de nieuwsbrief ‘Coach4you’ waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden.

Verder:
– ontvangt u een Handboek voor Coördinatoren met informatie, formulieren en tips;
– ontvangt u een ‘Boekje voor de coach’ met informatie over het coachen van leerlingen binnen het kader van Coach4you en ander ondersteunend studiemateriaal;
– heeft het projectteam wervingsmateriaal (brochures, folders en posters) ontwikkeld en stelt deze gratis beschikbaar.