Verdiepingstraining 1: Als coach present zijn

Verdiepingstraining 1, Als coach present zijn, is bedoeld voor coaches die al zijn begonnen met de begeleiding van een coachkind en de basistraining hebben doorlopen. Tijdens de training wissel je kennis en ervaring uit en oefen je aan de hand van ervaringen die je hebt opgedaan in de periode vanaf de start bij Coach4you.
Deze eendaagse training geeft je extra houvast nu de coachrelatie vorm heeft gekregen. Door je te verdiepen in presentie wordt het gemakkelijker om ontspannen te coachen in het hier en nu, stiltes te benutten en waarderend te luisteren.

  • Samen met andere coaches leer je oog te hebben voor en aan te sluiten bij de cultuur en context van je coachkind en het gezin. Tijdens praktische oefenmomenten maak je verbinding met je eigen gevoelens én het perspectief van de ander bij botsende normen of waarden. Zodat je authentiek en in contact naast je coachkind kunt staan als begeleider. Met elkaar ontdek je hoe je kwaliteiten van je coachkind zichtbaar kunt maken en zijn eigen kracht kunt versterken.
  • Je oefent met en verdiept je kennis van een aantal oplossingsgerichte coachvaardigheden. Hiermee wordt de begeleiding doelgerichter en sluit deze beter aan bij de mogelijkheden van je coachkind.

Na deze trainingsdag weet je wat een oplossingsgerichte grondhouding is en ben je vertrouwd met het toepassen van verschillende technieken. Je bent in staat oordeel-loos van perspectief te wisselen bij waarden en normen die anders zijn dan je gewend bent. Je hebt ervaren hoe jij als coach in het hier en nu echt verbinding kunt maken vanuit je hart, ook wanneer het in eerste instantie wringt of stagneert. Hiermee ben je nog beter toegerust om stroeve momenten om te zetten in waardevol contact. Een ware steun in de rug.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs