Basistraining Coach4you

De Basistraining Coach4you is bedoeld voor coaches die binnenkort starten als coach of onlangs zijn begonnen met de begeleiding van een coachkind.
Deze eendaagse training legt een fundament onder de Coach4you ondersteuning biedt. In de Coach4you aanpak staat authentieke aandacht voor het coachkind centraal. Je werkt aan wat er nodig is om er werkelijk te zijn voor een ander; ook als de situatie afwijkt van wat jij gewoon vindt. De training helpt je om je eigen grenzen en mogelijkheden aan te geven én zicht te houden op de kwaliteiten en unieke eigenschappen van je coachkind.

  • Samen met andere coaches leer je op een speelse manier verschillende begeleidingsstijlen herkennen en benutten. Hierdoor kun je een manier van coachen kiezen die bij jou, de vraag en situatie van je coachkind past. Tijdens de training helpen praktische oefenmomenten je om in verbinding met je coachkind leiding te geven aan het ondersteuningsproces.
  • Je maakt kennis met drie perspectieven waartussen je kunt schakelen om aansluiting te krijgen als je afstand ervaart of vastzittende situaties vlot wil trekken.
  • Je doet kennis op over de weerbarstige ontwikkeling van het brein tijdens de pubertijd en welke spanningen dit teweeg kan brengen. We staan er bij stil wat dit betekent voor het coachproces en jouw begeleiding.

Na deze trainingsdag weet je wat wel en niet hoort bij je rol als coach. Je hebt ervaren hoe jij jezelf als instrument in kunt zetten voor je coachkind, met aandacht, inzichten en vaardigheden. Je kunt eventuele meningsverschillen met het coachkind of ouder(s)/verzorger(s) op een manier bespreekbaar maken die de relatie versterkt. Je bent er op voorbereid om je coachkind in de overgangsperiode van basisschool naar voortgezet onderwijs een steuntje in de rug te geven.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs