Coaches gezocht

Het succes van Coach4you is mede te danken aan de vrijwilligers die als coach en vertrouwenspersoon leerlingen -coachkinderen- begeleiden bij het huiswerk. Het gaat hierbij om kinderen voor wie de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs extra aandacht vraagt. Onze coaches motiveren de kinderen, leren ze zelfstandig te werken en bieden hun een luisterend oor. De resultaten zijn goed: kinderen en ouders zijn tevreden over de steun die zij krijgen. Kinderen ronden met succes het eerste jaar in het voortgezet onderwijs af en vergroten zo hun kansen op een succesvol vervolg.

 
Interesse?

Wil jij graag kinderen begeleiden bij hun eerste jaar in het voortgezet onderwijs? Ben jij gedurende een periode van maximaal 18 maanden circa 1,5 uur per week beschikbaar? Kijk dan hier of er in jouw omgeving een Coach4you afdeling is. De lokale coördinator kan je meer informatie geven en je vertellen of er op dit moment nieuwe coaches nodig zijn.

Voor we starten met het coachen van een kind, vinden er tussen januari en april intakegesprekken plaats met de basisschool, de ouder(s)/verzorger(s) en het kind. Hierin wordt gekeken of het kind voor coaching door Coach4you in aanmerking komt. Dan weten we ook hoeveel coaches er nodig zijn. Nieuwe koppels van coach en coachkind starten aan het einde van groep 8 (april t/m juli). De coachtijd loopt door tot de kerstvakantie in het tweede jaar van het voorgezet onderwijs, totaal 18 maanden.

 
Scholing

Je begint nooit onvoorbereid als coach bij Coach4you. Wij bieden je als startende coach een eendaagse landelijke basistraining aan. Deze is verplicht. Als je wat meer ervaring hebt opgedaan bij Coach4you, kun je verdiepende trainingen volgen. Daarnaast krijg je als coach ondersteuning van de leden van het lokale Coach4you team. We organiseren eens per zes weken intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten. Hier wisselen je ervaringen uit en doe je nieuwe kennis en vaardigheden op.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs