Coaches gezocht

Coach4you werkt met onbetaalde vertrouwenspersonen (coaches) die de leerling begeleiden bij het huiswerk. Ze helpen ook motiveren, zelfstandig te werken en bieden een luisterend oor. De resultaten zijn goed: kinderen en ouders zijn tevreden over de steun die zij krijgen. Kinderen ronden met succes de brugklas af en vergroten hun kansen in het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 meldt de leerling aan bij één van de 19 lokale projecten in Nederland.

Interesse?
Wilt u zich opgeven als coach? Klik dan hier om te kijken of er in uw gemeente een Coach4you project is. U kunt contact opnemen met de lokale projectcoördinator. Deze kan u het beste aangeven wat de mogelijkheden op dit moment zijn. De intakegesprekken vinden meestal plaatst tussen januari en april. Nieuwe koppels starten aan het einde van groep 8 (april t/m juli) en lopen door tot de kerstvakantie in het tweede jaar.

Coach4you voorziet in de scholing voor haar coaches. U wordt als startende coach uitgenodigd voor een eendaagse landelijke Basistraining. Meer ervaren coaches volgen één of meerdere Verdiepingsdagen.

Verder krijgen coaches ondersteuning van de leden van het lokale Coach4you team. Er zijn regelmatig (1 x per 6 weken) intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten waarin coaches hun ervaringen met elkaar uitwisselen en nieuwe kennis / vaardigheden opdoen.

Kijk voor de voorwaarden, taken en tijdsbesteding van een coach onder Een leerling ondersteunen.

Wat doet een coach?