Studiemateriaal

Voor werkzame coaches hebben we een afgeschermde website met studiematerialen om u te ondersteunen bij de coaching van uw leerling. Deze website is alleen bedoeld voor bij ons geregistreerde coaches.

Door in te loggen krijgt u toegang tot deze site. Deze inloggegevens zijn bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst aan u overhandigd. LET OP: De inloggegevens voor deze bestanden mogen niet overgedragen worden aan derden!

Klik op deze link: coaches.coach4you.org om in te loggen.