Studiemateriaal

Voor werkzame coaches hebben we een afgeschermde pagina met studiematerialen om u te ondersteunen bij de coaching van uw leerling. De pagina is alleen bedoeld voor bij ons geregistreerde coaches.

Door in te loggen krijgt u toegang tot deze pagina. Deze inloggegevens zijn bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst aan u overhandigd en zullen regelmatig worden veranderd. Zolang u geregistreerd coach bent wordt u tijdig van de nieuwe inloggegevens op de hoogte gesteld.

LET OP: De inloggegevens voor deze beveiligde pagina mogen niet overgedragen worden aan derden!

Klik op deze link: Studiemateriaal Coaches Coach4you om in te loggen.