Leiden en Volgen als coach – Verdieping II

JE BEGELEIDT 5 MAANDEN OF LANGER EEN COACHKIND.

Bij het begeleiden van je coachkind heb je in de afgelopen maanden een ritme opgebouwd van ontmoetingen. Het spannende van de overgang naar het voorgezet onderwijs is verdwenen en je bent aan elkaar gewend. De intensiteit van het contact vlakt af en soms komt de vraag bij je op waarmee kan ik als coach nog ondersteunen? Je zou wel wat meer grip willen hebben op het begeleidingsproces en op een andere manier om willen kunnen gaan met eventuele cultuurverschillen.

In deze verdiepingstraining werken we aan het maken van een vervolgstap met je coachkind. We helpen je met oefeningen het ‘leiden en volgen’ naar eigen praktijk te vertalen en toe te passen in je rol als coach bij cultuurverschillen. Tot slot: hoe borg je leren en ontwikkelen van je coachkind voordat je het coachtraject afrondt.

Meld je aan bij trainingen@coach4you.org voor Verdiepingstraining 2 ‘Leiden en volgen als coach’.

  

Tijdens deze training helpen we je stagnerende patronen in de begeleiding herkennen. Vervolgens nodigen we je uit om te experimenteren met het loslaten van vertrouwde gewoonten die gekoppeld zijn aan het ‘leiden of volgen’ bij de interactie met je coachkind. We leren je communicatie anders vorm te geven waardoor je op een effectieve manier in beweging brengt wat vastzit en een vervolgstap in begeleiding vanzelfsprekend wordt.

Cultuurverschil speelt bij veel begeleidingssituaties een rol. Sommige kinderen lijken letterlijk tussen twee culturen te leven. Welke rol vervul je als coach, moet je het gezin de weg wijzen in de Nederlandse maatschappij of kan je cultuurverschillen beter naast je neerleggen en richten op schoolvaardigheden? Leer in deze training de wij-zij bril te vervangen door een persoonlijke kijk op verschillen die werkelijk ondersteunend is aan de behoeften van je coachkind.

Spreekt dit je aan? Schrijf je vandaag nog in.

De training is bedoeld voor de meer ervaren coach en/of coaches die de basistraining hebben gevolgd. Er wordt gewerkt vanuit de specifieke Coach4You context: het coachen van een leerling in de eigen huiselijke omgeving.

Wij (Gusta en Jan-Willem) nemen je tijdens de trainingsdagen met veel plezier mee in verschillende zienswijzen die je bij het werken met je coachkind kunnen helpen. Wees niet verrast als we je uitnodigen om een vaardigheid te oefenen of om als deelnemers van elkaar te leren. Iedereen neemt een schat aan kennis en ervaring mee, we werken met wat er leeft in de deelnemersgroep. Evenals bij het contact tussen coachkind en coach laten ook wij de eigen agenda soms vallen om aandacht te geven aan actuele vraagstukken in de context van de coach 4 you begeleiding.

De trainers; Gusta Semmelink en Jan-Willem Lafleur

Wat mij zo fascineert in hoe wij mensen met elkaar omgaan is hoe verschillend en hoe hetzelfde we zijn. Mijn twee kinderen – allebei jongens – verschillen enorm van elkaar. Terwijl ze dezelfde ouders hebben, in hetzelfde huis onder dezelfde omstandigheden opgroeien en nu nog veelal dezelfde ervaringen meemaken. Toch hebben ze andere prioriteiten, andere interesses, andere wensen en grenzen, en andere manieren om hun behoeften kenbaar te maken. Ze hebben ook andere dingen van mij nodig. En ik kom andere (fijne en minder fijne) kanten van mezelf in interactie met hun tegen. Tegelijk zijn het universele behoeften die hun (en mijn) gedrag sturen; gezien, geliefd, begrepen en gewaardeerd worden, groeien in kunnen en in zelfvertrouwen, ertoe doen en erbij horen.

Als diversiteitstrainer en coach kom ik op veel plaatsen tegen hoe kleine verschillen tussen mensen voor grote misverstanden, irritaties en onbegrip kunnen zorgen. En hoeveel we in elkaar herkennen als het gaat om wat er werkelijk toe doet. Mijn drijfveer als trainer is kleurrijk verbinden. Zodat we onszelf en elkaar kunnen vinden in onze verschillen. Met beter begrip voor wie we zijn, en meer hart voor wie de ander aan het worden is.

Bij Coach4you leer je niet alleen je leerling steeds beter kennen, maar dus ook jezelf.

Gusta Semmelink is trainer en coach. Gevoed door een internationale jeugd; een studie Algemene Sociale Wetenschappen; de specialisatie multiculturele samenleving; een opleiding in NLP, Transactionele Analyse en systemisch werken bij het ontwikkelen van mens en organisatie; roerige en mooie levenservaringen en 20 jaar als diversiteitstrainer in het sociaal maatschappelijk middenveld. Zie voor meer informatie www.diversiteitstraining.nl

 

In mijn jeugd kwam ik er achter hoe waardevol het was om mijn ervaring te kunnen delen met iemand anders. Want zo bemerkte ik dat gevoelens van invloed zijn op relaties en resultaten. Door over mijn belevenissen te praten leerde ik het magische effect kennen van openstellen, vertrouwen en verbinden. Dankzij het contact met anderen deed ik ontdekkingen bij mijzelf. Dit positief steuntje in de rug gun ik alle leerlingen die moeite hebben met of opzien tegen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Als begeleider van ontwikkeling ben ik actief in het bedrijfsleven en help mensen bij het omgaan met innerlijke processen in de context van organisatiedoelstellingen. Daarbij is het gevoelsleven een waardevol uitgangspunt. www.kiemtraject.nl 

Data

Kijk onder Agenda (ook rechts op deze pagina te zien) voor de diverse data en locaties.

Aanmelding

Je kunt je voor de training ‘Leiden en Volgen als coach – Verdieping II’ aanmelden door een mail te sturen naar trainingen@coach4you.org met daarin je naam, je voorkeursdatum en de plaats van je Coach4you project. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Per training is er plaats voor maximaal 14 deelnemers. Na ontvangst van je mail krijg je een bevestiging en verdere informatie toegestuurd.