Als coach Present zijn – Verdieping I

Verdiepingstraining 1 – Als coach Present zijn – is bedoeld voor coaches die al zijn begonnen met de begeleiding van een coachkind en de basistraining hebben doorlopen. Tijdens de training wordt veel uitgewisseld en geoefend aan de hand van ervaringen die je hebt opgedaan in de periode vanaf de start bij Coach4you.

Deze eendaagse training geeft je extra houvast nu de coachrelatie vorm heeft gekregen. Door je te verdiepen in presentie wordt het gemakkelijker om ontspannen te coachen in het hier en nu, stiltes te benutten en waarderend te luisteren.

Samen met andere coaches leer je oog hebben voor en aansluiten bij de cultuur en context van je coachkind en zijn gezin. Tijdens praktische oefenmomenten maak je verbinding met je eigen gevoelens én het perspectief van de ander bij botsende normen of waarden. Zodat je authentiek en in contact naast je coachkind kunt staan als begeleider. Met elkaar ontdek je hoe je kwaliteiten van je coachkind zichtbaar kunt maken en zijn eigen kracht kunt versterken.

Je oefent met en verdiept je kennis van een aantal oplossingsgerichte coachvaardigheden. Hiermee wordt de begeleiding doelgerichter en sluit beter aan bij de mogelijkheden van je coachkind.

Na deze trainingsdag weet je wat een oplossingsgerichte grondhouding is en ben je vertrouwd met het toepassen van verschillende technieken. Je bent in staat oordeel-loos van perspectief te wisselen bij waarden en normen die anders zijn dan je gewend bent. Je hebt ervaren hoe jij als coach in het hier-en-nu echt verbinding kunt maken vanuit je hart, ook wanneer het in eerste instantie wringt of stagneert. Hiermee ben je nog beter toegerust om stroeve momenten om te zetten in waardevol contact. Een ware steun in de rug.

De trainers; Gusta Semmelink en Jan-Willem Lafleur 

Wat mij fascineert in hoe wij mensen met elkaar omgaan is hoe verschillend en hoe hetzelfde we zijn. Mijn twee jongens verschillen enorm van elkaar. Ze hebben dan ook andere dingen van mij nodig. En ik kom andere (fijne en minder fijne) kanten van mezelf in interactie met hen tegen. Tegelijk zijn het universele behoeften die hun (en mijn) gedrag sturen; gezien, geliefd, begrepen en gewaardeerd willen worden, groeien in kunnen en in zelfvertrouwen, ertoe doen en erbij horen.

Als diversiteitstrainer en coach kom ik op veel plaatsen tegen hoe kleine verschillen tussen mensen voor grote misverstanden, irritaties en onbegrip kunnen zorgen. En hoeveel we in elkaar herkennen als het gaat om wat er werkelijk toe doet. Mijn drijfveer als trainer is kleurrijk verbinden. Zodat we onszelf en elkaar kunnen vinden in onze verschillen. Met beter begrip voor wie we zijn, en meer hart voor wie de ander aan het worden is.

Bij Coach4you leer je niet alleen je leerling steeds beter kennen, maar dus ook jezelf.

Gusta Semmelink is trainer en coach. Gevoed door een internationale jeugd; een studie Algemene Sociale Wetenschappen; de specialisatie multiculturele samenleving; een opleiding in NLP, Transactionele Analyse en systemisch werken bij het ontwikkelen van mens en organisatie; roerige en mooie levenservaringen en 20 jaar als diversiteitstrainer in het sociaal maatschappelijk middenveld. Zie voor meer informatie www.diversiteitstraining.nl

In mijn jeugd kwam ik er achter hoe waardevol het was om mijn ervaring te kunnen delen met iemand anders. Want zo bemerkte ik dat gevoelens van invloed zijn op relaties en resultaten. Door over mijn belevenissen te praten leerde ik het magische effect kennen van openstellen, vertrouwen en verbinden. Dankzij het contact met anderen deed ik ontdekkingen bij mijzelf. Dit positief steuntje in de rug gun ik alle leerlingen die moeite hebben met of opzien tegen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Als begeleider van ontwikkeling ben ik actief in het bedrijfsleven en help mensen bij het omgaan met innerlijke processen in de context van organisatiedoelstellingen. Daarbij is het gevoelsleven een waardevol uitgangspunt. www.kiemtraject.nl 

Data

Kijk onder Agenda (ook rechts op deze pagina te zien) voor de diverse data en locaties.

Aanmelding

Je kunt je voor verdiepingstraining 1 aanmelden door een mail te sturen naar trainingen@coach4you.org met daarin je naam, je voorkeursdatum en de plaats van je Coach4you project. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Per training is er plaats voor minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers. Na ontvangst van je mail krijg je een bevestiging en verdere informatie toegestuurd.