Taken en voorwaarden

Taken
Als coach geeft u een leerling extra steun en begeleiding die hij of zij thuis niet of onvoldoende krijgt. Het accent ligt op het sociaal-emotionele vlak. Maar ook op het bieden van praktische studiebegeleiding (structureren en plannen van huiswerk). U ondersteunt de leerling bij dingen die hij of zij belangrijk vindt en betrekt ouders bij het schoolwerk en de school.

Uitgangspunten:
Voor dit project neemt u verplicht deel aan de eendaagse landelijke coachtraining, (intervisie)bijeenkomsten (1 x per 6 weken) en thema avonden (2 x per jaar).

U verbindt zich aan Coach4you voor de totale duur van één coachtraject van maximaal 18 maanden, onvoorziene omstandigheden daargelaten.

U levert een Verklaring Omtrent Gedrag in bij Coach4you (de kosten hiervoor vergoeden wij).

Voor dit project is het verder belangrijk te voldoen aan een aantal eigenschappen en vaardigheden:

• HBO werk- en denkniveau en beschikken over de nodige levenservaring;
• Gemiddeld één tot anderhalf uur per week beschikbaar zijn voor de begeleiding van een leerling.
• bewezen affiniteit met deze leeftijdsgroep;
• een positief rolmodel zijn;
• stabiel en betrouwbaar zijn en vertrouwen uitstralen;
• over sociale vaardigheden beschikken;
• breed maatschappelijk ontwikkeld zijn;
• structuur kunnen bieden;
• in staat zijn de leerling emotioneel te ondersteunen;
• onbevooroordeeld zijn en een open coachende houding hebben;
• aan de coaching duidelijk grenzen stellen. U bent een vrijwilliger en geen hulpverlener.

Onze coaches hebben de volgende ervaringen:

  • Een voldaan gevoel
  • Leuk, afwisselend en leerzaam vrijwilligerswerk
  • Persoonlijke ontwikkeling door de training (bij Capgemini) en intervisiebijeenkomsten
  • Verbreden van de horizon
  • Een rijke ervaring in het coachen van een jongere.
  • Overbruggen van cultuur verschillen
  • Uitbreiding van coaching, advies- en communicatievaardigheden