Coach

Als coach geeft u een leerling extra steun en begeleiding die hij of zij thuis niet of onvoldoende krijgt. Het accent ligt op het sociaal-emotionele vlak. Maar ook op het bieden van praktische studiebegeleiding (structureren en plannen van huiswerk). U ondersteunt de leerling bij dingen die hij of zij belangrijk vindt en betrekt ouders bij het schoolwerk en de school.

De coach:

 • Heeft plezier in het werken met jongeren.
 • Is een vrijwilliger, geen hulpverlener.
 • Is een positief rolmodel.
 • Wil zijn/haar kennis en ervaring doorgeven aan een jongere met mindere kansen.
 • Haalt het béste uit het kind!
 • Gaat op een respectvolle manier om met de leerling en zijn/haar gedrag.
 • Is in staat de leerling emotioneel te ondersteunen.
 • Kan aan de coaching duidelijk grenzen stellen.
 • Komt wekelijks één á twee uur bij de leerling thuis, gedurende 1 ½  jaar.

Wat krijgt u er voor terug?

 • Leuk, afwisselend en leerzaam vrijwilligerswerk.
 • Een rijke ervaring in het coachen van een jongere.
 • Een coachtraining.
 • 1 keer per maand een coachbijeenkomst waar coaches ervaringen uitwisselen.
 • U wordt begeleid door uw persoonlijke coördinator van Coach4you.