U en Coach4you


U bent leerkracht in groep acht van een basisschool. U adviseert de kinderen en hun ouders over het vervolgonderwijs. U kent de kinderen en weet welke kinderen het moeilijk gaan krijgen op de nieuwe school:
– een kind uit een eenoudergezin
– een kind met leerproblemen
– een kind dat niet goed voor zichzelf op kan komen
– een kind waarvan de ouders nieuwkomers in Nederland zijn
– een kind waarvan de ouders niet kunnen helpen bij het maken van huiswerk

Het gaat dan vaak om leerlingen die het in groep 8 nog redelijk doen maar door omstandigheden het risico lopen onder hun niveau te presteren of zelfs het onderwijs verlaten.

Deze kinderen kunt u aanmelden bij één van de 18 lokale Coach4you projecten voor een coach. Deze coach zal het kind gedurende maximaal anderhalf jaar begeleiden. Eén maal per week bezoekt de coach het kind thuis en helpt bij het maken van huiswerk. Ook ondernemen coach en kind samen leuke uitjes.