Nuttige adressen


Algemeen Maatschappelijk werk (AMW)
Een eerstelijns organisatie waar mensen vanaf 18 jaar in aanmerking komen voor psychosociale en materiële hulp. De hulp is gratis de aanmelding gaat telefonisch en een verwijzing is niet nodig. In elke gemeente is het AMW aanwezig meestal is er een spreekuur.

Bureau Jeugdzorg (BJZ)
Een organisatie voor jeugdhulpverlening voor kinderen tot 18 jaar. De hulp is gratis en aanmelding gaat telefonisch. In elke gemeente is BJZ aanwezig.

Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Een advies en meldpunt voor kindermishandeling tot 18 jaar. Er kan zowel voor advies als voor het doen van een melding van kindermishandeling gebeld worden. In elke provincie en grootstedelijke regio zit een AMK waar u naartoe kunt bellen het landelijk telefoonnummer is 0900-1231230 (5 cent per minuut).

Kindertelefoon
Een telefoonnummer waar kinderen van 8 tot 18 jaar naartoe kunnen bellen wanneer zij problemen hebben. Hier werken geschoolde vrijwilligers die het kind verder kunnen helpen. Het telefoonnummer is 0800-0432 van 14.00-20.00.