Wie zijn wij?


Coach4you is een landelijk project van Gilde Nederland dat nu op 17 plaatsen in Nederland draait. Coördinatieteams van drie of vier vrijwilligers organiseren lokaal de dagelijkse zaken.

Binnen Gilde Nederland is een Stichting Coach4you Gilde Nederland opgericht om financieringsstromen niet te mengen met die van Gilde Nederland. De stichting Coach4you beheert fondsen en vermogen op een zodanig adequate wijze dat het maximale rendement kan worden behaald opdat nog meer geïnvesteerd kan worden in de uitvoering van onze doelstelling.

Stichting Coach4you is een organisatie die geheel draait op subsidies. Daarnaast ondersteunt Capgemini de doelstelling van Coach4you door haar mooie trainingsfaciliteiten ter beschikking te stellen. Jaarlijks traint de projectleider daar ruim honderd nieuwe vrijwillige coaches.

Het stichtingsbestuur van Coach4you bestaat uit 4 leden. Drie afgevaardigden vormen samen met de landelijke projectleider de stuurgroep die de lokale projecten ondersteunen.

Bas de Vree, voorzitter


Bas de Vree, voorzitter

‘De Coach4you formule is geweldig! Voor vrijwilliger én pupil. Ik zet mij vooral in om het aantal koppels te laten groeien. Om op veel meer plekken de kinderen dat steuntje in de rug te kunnen laten geven.’

Gerda Tielens, algemeen bestuurslid

Gerda Tielens, algemeen bestuurslid

‘Mijn motto is: Samen komen we vooruit! Dit zet ik lokaal in als coördinator van Coach4you Almere en landelijk doe ik dat met mijn kennis van kwaliteitsdenken en handelen.’

Kees Huisman, penningmeester

Kees Huisman, penningmeester

‘Coach4you is een prachtig project. Omdat in dit land alle brugklassers verder moeten, kan het aantal deelnemende gilden niet groot genoeg zijn. Graag zet ik mij dan ook in om dit project verder te brengen.’

Katja van Beugen, landelijk projectcoördinator en trainer

Katja van Beugen, landelijk projectcoördinator en trainer

‘Het is mijn passie om mensen zich hun authentieke kracht en creativiteit te laten herinneren. Als freelance projectcoördinator, coach en trainer kan ik in dit project heel mooi proces en inhoud combineren.’