Ontstaan en groei


Coach4you is een preventief mentorproject in het kader van voortijdig schoolverlaten. Er verlaten nog steeds te veel jongeren de school zonder een startkwalificatie. Ondanks een lichte daling in 2007 is het probleem nog steeds actueel en blijft het een aandachtspunt van het kabinet.

Gilde Nederland streeft ernaar om projecten met een dergelijk maatschappelijk belang onder de gilden te verspreiden vanwege de aantrekkende werking van jongere ouderen. Hiermee tracht Gilde Nederland hun bestand te vergroten, te verjongen en te diversificeren.

Een soortgelijk project is tien jaar geleden in Amsterdam door het stadsdeel Westerpark onder de naam “School’s cool” gestart. Gilde Zeist heeft dit voorbeeld als eerste gevolgd, aangepast aan eigen bevindingen en het project een andere naam gegeven, namelijk “Coach4you”, waarna Gilde Nederland het initiatief heeft genomen financiën te vinden voor een landelijke verspreiding ervan.

Daarop heeft het Oranje Fonds zich in 2005 bereid verklaard het project Coach4you voor 4 jaar te financieren. Dit biedt Gilde Nederland de mogelijkheid de lokale projectteams te ondersteunen en begeleiden bij de realisatie van Coach4you.

Het team van Coach4you bestaat op dit moment uit twee vrijwillige stuurgroepleden en één projectleider (beroepskracht) die samen verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken en de leiding van de organisatie. Vrijwilligers zijn echter de spil van de organisatie. Begin 2014 waren dat er ruim 250.