Omgaan met emoties – Verdieping II


Het is belangrijk dat kinderen hun emoties kunnen voelen, benoemen en uiten. Als dit niet gebeurd dan kan dat bijvoorbeeld agressie of depressie ontstaan. Als volwassen spelen we een grote rol in het leren omgaan met emoties. Helaas hebben we dit meestal zelf ook niet zo goed geleerd! In onze westerse samenleving wordt ook aangemoedigd om zaken zo praktisch en logisch mogelijk te benaderen. Er zijn vele manieren om emoties bij jezelf en/of de ander niet te hoeven voelen; onderdrukken, ontvluchten en/of op de ander projecteren. Maar door ze te ontkennen gaan ze niet weg. Het kost ontzettend veel energie om de natuurlijke stroom van emoties tegen te houden en het schaadt je gezondheid en de relatie(s) met anderen.

Emoties zijn krachten die een innerlijke en uiterlijke beweging in gang zetten. Emotie komt van het Latijnse werkwoord emovere. Emovere betekent ‘doen bewegen’. In het Engels is dit duidelijker: emotion. Dat heeft het woord motion al in zich. Emotie geven een aanzet tot een beweging, willen je uitnodigen om voor jezelf op te komen; jezelf af te grenzen, hulp te zoeken, beperkende gedachten los te laten, nieuwe keuzes te maken etc.

Maar hoe zet jij jezelf of je pupil aan tot een nieuwe beweging/keuze?

Emoties als kompas 
Wanneer je beter leert omgaan met je eigen emoties en stress ga je bijna vanzelf ook beter om met de emoties en het gedrag van de ander; je leerling en/of de ouder. Emoties kun je leren gebruiken als een kompas in je leven en om diepgang te creëren in al je relaties.

Na de trainingsdag kun je het volgende verwachten:

1) Meer inzicht in gedachten, emoties en lichaamstaal.

2) Beter omgaan met emoties, stress, spanning en werkdruk.

3) Betere keuzes maken

4) Meer verbinding met de ander

4) Beter omgaan met het gedrag van anderen: conflicthantering.

5) Verbeterde communicatieve vaardigheden. Feedback en assertiviteit.

6) Meer bereiken met minder inspanning