Scholing en ondersteuning


Coach4you voorziet in de scholing voor haar coaches. U wordt als startende coach uitgenodigd voor een eendaagse landelijke coachtraining bij Capgemini in Utrecht. Meer ervaren coaches volgen een Verdiepingsdag.

Verder krijgen coaches ondersteuning van de leden van het lokale Coach4you team. Er zijn regelmatig (1 x per 6 weken) intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten waarin coaches hun ervaringen met elkaar uitwisselen.